โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ คือ โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีขนาดเล็กแต่ทันสมัยที่กระจายอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ เป็นโรงงานปุ๋ยใกล้บ้านที่จะมาแทนร้านค้าปุ๋ย ด้วยการผลิตปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ราคาถูก จำหน่ายให้เกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพง และช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร เป็นธุรกิจ SME ที่ลงทุนน้อย กำไรดี คืนทุนไว ผลตอบแทนการลงทุนสูงมาก ใช้เงินลงทุนเท่ากับเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อเพียงแค่ 3-5 ล้านบาท แต่ได้กำไรมากกว่ากัน 5-10 เท่า พร้อมปิดจุดอ่อนด้วยเงื่อนไข 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย ไม่มีปัญหาเปิดโรงงานแย่งลูกค้ากันเองในพื้นที่ทับซ้อนกัน


ปัญหาเรื่องปุ๋ย
แนวคิดธุรกิจนี้มาจากการเห็นปัญหาว่าเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่มีมากกว่า 8 ล้านครัวเรือน ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ คือ จนข้ามปี-เป็นหนี้ข้ามชาติ ผลผลิตต่ำ เพราะถูกเอาเปรียบด้วยเรื่องปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร

 • ปุ๋ยปลอม ทำให้ผลผลิตต่ำ ใส่ปุ๋ยเหมือนไม่ได้ใส่ เสียเงินมากแต่ได้ผลผลิตน้อย
 • ปุยแพง ทำให้ต้นทุนสูง เมื่อได้ผลผลิตน้อยด้วยยิ่งทำให้เกษตรกรมีแต่ขาดทุนและจนซ้ำซาก
 • ปุ๋ยไม่ถูกสูตร เกษตรกรรู้ว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะกับพืชและดินแต่ละพื้นที่จึงจะได้ผลผลิตสูง แต่ร้านค้ามีแต่ปุ๋ยสูตรตลาดที่ใช้ไม่ค่อยได้ผลก็ต้องทนใช้กันไป


โอกาสทางธุรกิจ 
บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด ขอเสนอโอกาสให้ SME ลงทุนทำธุรกิจ โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยให้เกษตรกร ด้วยแนวคิดง่ายๆ คือ อย่าปล่อยให้ธุรกิจปุ๋ยเคมีอยู่ในมือนายทุนต่างถิ่น อย่าให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้เอาปุ๋ยปลอมมาหลอกขายเกษตรกรในอำเภอของเราถึงหน้าบ้าน โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอจะเป็นโรงงานปุ๋ยใกล้บ้าน เป็นโรงงานของชุมชน ให้บริการใกล้ชิด แก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร เกษตรกรจ่ายน้อยลงแต่ได้ผลผลิตสูงขึ้น ขายผลผลิตแล้วเหลือกำไร ทุกคนมีความสุข และตอบแทนโดยหลั่งไหลเข้ามาเป็นลูกค้าประจำ ยิ่งนานยอดขายจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตัดสินใจลงทุนเร็วยิ่งได้เปรียบเพราะจะอยู่ในฐานะเป็นรายแรก หรือเป็น the first to market


ข้อได้เปรียบของโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ
ภายใต้กรอบนโยบายผลิตปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ขายราคายุติธรรม และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า จะทำให้โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอแตกต่างและได้เปรียบในการขาย คือ

 1. ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ด้วยการใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ใช้งานง่าย คุณภาพปุ๋ยที่ได้จึงเต็มสูตรทุกกระสอบตรวจสอบได้ เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยจากโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ได้รับประสบการณ์ใหม่ว่าคุณภาพปุ๋ยดีกว่า ผลผลิตสูงกว่า ได้กำไรมากขึ้น ย่อมติดใจและสมัครใจเป็นลูกค้าถาวร
 2. ราคายุติธรรม เพราะเกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยได้โดยตรงจากโรงงานที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่บวกกำไรหลายทอดหลายต่อ
 3. สูตรปุ๋ยเหมาะกับพื้นที่ เพราะเน้นตลาดระดับอำเภอจึงสามารถผลิตปุ๋ยสูตรที่จำเพาะเจาะจงว่าเหมาะกับพืชและดินมากที่สุด หรือเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดรายอำเภอ ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าใช้ปุ๋ยสูตรตลาดทั่วไปที่ผลิตโดยใครที่ไหนไม่รู้ที่ไม่รู้จักพืชและดินในพื้นที่
 4. เป็นโรงงานในพื้นที่ ใกล้ชิดกับเกษตรกร คอยช่วยเหลือกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นโรงงานท้องถิ่นนิยมที่ใครทำก่อนจะครองตลาดและครองใจเกษตรกรได้ก่อน ยิ่งนานปุ๋ยจากโรงงานจากต่างถิ่นจะยิ่งเข้ามาเจาะตลาดยากมากการตลาด
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจ SME ใช้หลักการทำตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ โดยเน้นตลาดในอำเภอตัวเองเป็นหลัก เพราะเป็นตลาดที่ใกล้ชิดได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุด ใช้งบการตลาดน้อยที่สุด และขนาดตลาดใหญ่มากพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปทำการตลาดไกล ๆ เพราะในรัศมีเพียงแค่ 20 กิโลเมตรรอบโรงงาน คิดเป็นพื้นที่ถึง 2 แสนไร่ ถ้าทำนาใช้ปุ๋ยไร่ละ 40 กิโลกรัม ก็มียอดใช้ปุ๋ย 8,000 ตันต่อปี แต่ถ้าปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ใช้ปุ๋ยไร่ละ 70-100 กิโลกรัม ก็มียอดใช้ปุ๋ยมากถึง 15,000 ตันต่อปี โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอแต่ละแห่งจึงมีขนาดตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตันต่อปี เพียงขายปีแรกให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 10% ธุรกิจก็อยู่รอดมีกำไรเลี้ยงตัวได้ ปีต่อ ๆ ไปขายเพิ่มเป็น 30-40% ก็สร้างกำไรได้อย่างงาม
   10% คือ 1,000 ตัน
   20% คือ 2,000 ตัน
   30% คือ 3,000 ตัน
เป้าหมายนี้ทำไม่ยากเลย ร้านค้าปุ๋ยใหญ่ๆ ในอำเภอขายปุ๋ยกันปีละ 3,000-4,000 ตันอยู่แล้ว หรือเปรียบเทียบกับเซลล์รถเร่จากไหนไม่รู้ที่เอาปุ๋ยปลอมมาเร่ขายยังขายได้ปีละ 1,000-2,000 ตัน ของเรามีโรงงานเองอยู่ในอำเภอ สินค้าคุณภาพเต็มสูตร ราคายุติธรรม รู้จักเกษตรกร รู้จักหัวหน้ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายก อ.บต. ยังไงก็ต้องขายปุ๋ยได้มากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้วจะยิ่งได้เปรียบมาก เช่น เป็นเซลล์ขายปุ๋ย ร้านขายปุ๋ย เป็นเกี๊ยวอ้อย ลานมัน ลานปาล์ม เป็นผู้ขายส่งเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ถ้าหันมาลงทุนทำธุรกิจนี้จะยิ่งได้เปรียบมาก


กำไรหลักล้าน
หลายธุรกิจโฆษณาว่าเป็นธุรกิจเงินล้านโดยวัดจากยอดขาย แต่โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจเงินล้านที่วัดจากกำไร เป็นกำไรที่โปร่งใสไม่เอาเปรียบใคร ก่อนลงทุนบริษัทฯ จะช่วยประเมินพื้นที่และความสามารถของผู้ลงทุนให้ก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร เหลือกำไรเท่าไร แล้วจะได้เห็นว่าธุรกิจเล็ก ๆ ในอำเภอเล็ก ๆ ก็เป็นธุรกิจเงินล้านได้ และอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าใช้เงินเท่ากับการทำแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อร้านเดียว แต่กำไรมากกว่ากัน 5-10 เท่า รายละเอียดและแผนธุรกิจจะเปิดเผยทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน


ตัวอย่างอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจมาแรง ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วที่ อ.ท่าบ่อ อ.รัตนวาปี อ.เมืองบึงกาฬ อ.น้ำโสม อ.หลังสวน อ.เชียงยืน อ.เมืองชัยนาท อ.วัฒนานคร อ.บางไทร

มีอีกหลายอำเภอที่มีผู้สนใจและกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมพิจารณาให้สิทธิผู้พร้อมลงทุนและตัดสินใจก่อน


รูปแบบการลงทุน 
ผู้ลงทุนต้องมีโกดังและติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย คือ

 1. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น 12 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอทั่วไป หรือ
 2. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น 3 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอเล็ก

หน้าที่หลังจากตั้งโรงงานแล้ว

 1. ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมีเต็มสูตรถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ทำการตลาดในพื้นที่ให้เป็นที่หนึ่ง เป้าหมายการขาย 30%

บริษัทสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษามาตรฐานสินค้า คือ

 1. อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยกระสอบใส
 2. กำหนดสูตรและคำนวณส่วนผสมปุ๋ยให้
 3. จัดส่งแม่ปุ๋ยคุณภาพดีให้
 4. กำหนดนโยบายราคาเพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือ Positioning ให้ถูกต้อง
 5. คุ้มครองพื้นที่ตั้งโรงงาน 1 อำเภอ 1 โรงงาน
 6. จัดทำระบบรายงานออนไลน์ผ่านมือถือแบบ real time
ธุรกิจโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ
มีข้อจำกัดตรงที่ 1 อำเภอมีได้เพียง 1 โรงปุ๋ย
พลาดแล้วจึงพลาดเลย
ถ้าวันนี้มีความพร้อมหรือมั่นใจว่าทำการตลาดได้
ก็อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทันที
099-7826965