เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KW-640

สเปคเครื่องจักร
  เป็นเครื่องผสมปุ๋ยเคมีชนิด Bulk Blending
  ระบบอัตโนมัติ ผสมทีละกระสอบ
  กำลังผลิตเครื่องจักร 40 ตัน/ชม.
  (240 ton/hr @ Utilization 70%)
  (หัวผสม 2 ชุด แยกผลิตปุ๋ย 2 สูตรได้พร้อมกัน)
  รองรับแม่ปุ๋ยและวัตถุดิบ 6 ชนิด
  หัวบรรจุปุ๋ย กึ่งอัตโนมัติ

ขนาดเครื่องจักรและส่วนประกอบ
  ระบบไฟฟ้า 3 เฟส
  มอเตอร์ 55 แรงม้า
  ชั่งน้ำหนักด้วย Load Cell แยกวัตถุดิบ
  ระบบตัดค่าน้ำหนักอัตโนมัติ 3 ขั้นตอน
  (Full Feed, Fine Feed, Jog)
  ค่าผิดพลาดการชั่งไม่เกิน 150 กรัมต่อกระสอบ

ระบบอัตโนมัติ
  ควบคุมการทำงานด้วย PLC
  หน้าจอทัชสกรีนอุตสาหกรรม
  สั่งงานผ่านโปรแกรมควบคุม FFS
  บันทึกสูตรผลิตไม่จำกัด
  พร้อมระบบพิมพ์เลขที่ถุงปุ๋ย
  ระบบแปล QR Code ออนไลน์
  และระบบ Remote Access


เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติรุ่น KW-640
สำหรับโรงงานปุ๋ยขนาดใหญ่ระดับประเทศ