เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KW-403

สเปคเครื่องจักร

  เครื่องผสมปุ๋ยเคมีชนิด Bulk Blending
  ระบบอัตโนมัติ ผสมทีละกระสอบ 50 กิโลกรัม
  กำลังผลิตเครื่องจักร 3 ตัน/ชม.
  ผลิตจริง 10-15 ตันต่อ 8 ชั่วโมง ที่ Utilization 40-70%
  ใช้แม่ปุ๋ยและวัตถุดิบได้ 4 ชนิด
  หัวบรรจุปุ๋ย กึ่งอัตโนมัติ
  ผลิตน้อยใช้แม่ปุ๋ยกระสอบ 50 กิโลกรัม ผลิตมากใช้แม่ปุ๋ยกระสอบจัมโบ้

ขนาดเครื่องจักรและส่วนประกอบ

  ขนาดเครื่อง 1.95 x 1.95 เมตร
  ชานพักด้านบน 2.5 x 2.8 เมตร
  ความสูงเครื่องจักร 2.5 เมตร
  (พื้นที่ตั้งเครื่องจักรเพดานสูงไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร)
  ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส
  มอเตอร์ 3 แรงม้า
  - ถังผสม 1 แรงม้า
  - ปั้มลม 1 แรงม้า
  - ลิฟต์บรรทุกแม่ปุ๋ย 1 แรงม้า
  ชั่งน้ำหนักด้วย Load Cell
  ระบบตัดค่าน้ำหนักอัตโนมัติ 3 ขั้นตอน
  (Full Feed, Fine Feed, Jog)
  ระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC
  สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์
  บันทึกสูตรผลิตไม่จำกัด
  มีระบบพิมพ์เลขที่ถุงปุ๋ย
  ระบบแปล QR Code ออนไลน์
  ระบบ Remote Access

เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติรุ่น KW-403

เครื่องจิ๋วแต่แจ๋ว