โรงงานปุ๋ยศรีเมือง เป็นโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดำเนินกิจการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 888 ทำพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมีผู้มาร่วมงานมากมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่สนใจนำปุ๋ยไปจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่ม และมีอีกหลายสหกรณ์ฯ ที่ยกทีมมาเยี่ยมชมกิจการ เช่น สหกรณ์ฯ ท่าบ่อ และ สกต.เลย เป็นต้น

โรงงานปุ๋ยศรีเมือง ใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ผลิตปุ๋ยเคมีตรา เพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง กระสอบปุ๋ยโปร่งใสมองเห็นเนื้อในก่อนซื้อเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยเคมีขึ้นทะเบียน 4 สูตร คือ 15-15-15, 20-8-8, 22-4-22 และ 29-5-18 จำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปโดยตรง และจำหน่ายผ่านกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ฯ ต่างๆ

งานนี้ผู้สนใจที่มาร่วมงานติดต่อขอสั่งจองปุ๋ยเกือบพันตัน ทำเอาคุณปณิศรา ศรีเมือง ผู้บริหารกิจการยิ้มแก้ปริไปเลย